ISO 17025

Το εργαστήριο Δαβάκης Analysis διέπεται από διαπίστευση απ’ τον Ε.ΣΥ.Δ κατά ISO 17025.

Η Διαπίστευση του εργαστηρίου μας από τον Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 σημαίνει ότι το εργαστήριο μας τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος ISO 17025 είναι:

 • Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου

 • Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

 • Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης – εσωτερικός και εξωτερικός – να εμπιστευθεί

 • Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού

 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου

 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών

Τομείς που καλύπτονται από το πρότυπο ISO 17025

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

 • Εφαρμογή διαδικασιών για τη διασφάλιση των διενεργούμενων εξετάσεων και δοκιμών από εξωτερικούς παράγοντες.

 • ∆ιασφάλιση του αμερόληπτου τρόπου διενέργειας δοκιμών.

 • Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Διαχείριση και οργάνωση

 • Καθορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων τεχνικού υπευθύνου, επιβλεπόντων και γενικότερα του προσωπικού.

Προσωπικό

 • Επάρκεια μόνιμου έμπειρου προσωπικού, με κατάλληλα προσόντα.

 • Εγκατάσταση συστήματος κατάρτισης προσωπικού.

 • Εκπαίδευση προσωπικού στα ανατιθέμενα αντικείμενα εργασίας.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

 • Καταλληλότητα περιβάλλοντος για τη διενέργεια δοκιμών.

 • Εισαγωγή κανόνων προστασίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

 • Διατήρηση αρχείων, οδηγιών προληπτικής συντήρησης και προγράμματος διακρίβωσης εξοπλισμού και υλικών αναφοράς.

 • Εφαρμογή διαδικασιών για χειρισμό ελαττωματικού εξοπλισμού

Διαδικασίες και μέθοδοι εργασίας

 • Εφαρμογή οδηγιών λειτουργίας εξοπλισμού, καθώς και μεθόδων και τεχνικών προδιαγραφών δοκιμών και χειρισμού δοκιμίων.

 • Τεκμηρίωση μη πρότυπων μεθόδων και διαδικασιών δοκιμών

Καθορισμός Σφαλμάτων λόγω Συνθηκών

 • Εφαρμογή διαδικασιών καθορισμού του σφάλματος που υπεισέρχεται στις δοκιμές, λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Εκθέσεις δοκιμών

 • Εφαρμογή μεθοδολογίας σύνταξης εκθέσεων αποτελεσμάτων και διαδικασίας διορθώσεων ή προσθηκών στις εκθέσεις.

Αρχεία

 • Καθορισμός μεθόδου αρχειοθέτησης των αρχείων.

Χειρισμός δειγμάτων και αντικειμένων προς δοκιμή

 • Μονοσήμαντη ταυτοποίηση των προς δοκιμή ή διακρίβωση δειγμάτων και  αντικειμένων και εισαγωγή διαδικασιών για την αποφυγή των αλλοιώσεών τους.

Υπεργολαβία

 • Διασφάλιση και απόδειξη της ικανότητας του υπεργολάβου.

 • Τήρηση καταλόγου υπεργολάβων.

Συνεργασία

 • Καθορισμός τρόπου συνεργασίας του εργαστηρίου με τους πελάτεςτου, τους φορείς χορήγησης της διαπίστευσης, καθώς και με άλλα εργαστήρια.