Αναλύσεις Τροφίμων

Ανάλυση τροφίμων για τον προσδιορισμό και έλεγχο των ιχνοστοιχείων.

Αναλύσεις Κρασιών

Παρακολούθηση και επίβλεψη Οινοποίησης. Χημικές και Οινολογικές Αναλύσεις οίνου και μούστου.

Αναλύσεις Νερού

Με τον όρο ποιότητα νερού ορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών που καθιστούν το νερό αποδεκτό για την επιθυμητή χρήση.

Αναλύσεις Εδάφους

Η γονιμότητα του εδάφους είναι μία σύνθετη έννοια που αποτελεί συνδυασμό πολλών φυσικοχημικών ιδιοτήτων.

ΔΑΒΑΚΗΣ ANALYSIS – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Η εταιρεία ΔΑΒΑΚΗΣ ANALYSIS, δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα των τροφίμων και των ποτών.

  Η ανάλυση των προϊόντων παραγωγής της κάθε εταιρείας, αποτελεί προαπαιτούμενο των συστημάτων ασφαλείας που διέπουν την Ελλάδα και την Ε.Ε., που ώς σκοπό έχει την χημική και μικροβιολογική σταθερότητα όλων των τροφίμων και των ποτών που θα φτάσουν στα χέρια των καταναλωτών.

  Η εταιρεία μας ασχολείται με την ανάπτυξη και καταγραφή των συστημάτων ασφαλείαςς ISO 22000, δίνοντας τα απαραίτητα αρχεία στις εταιρείες και λειτουργώντας συμβουλευτικά σε κάθε ειδική περίσταση παραγωγικής διαδικασίας.

Το εργαστήριο Δαβάκης Analysis διέπεται από διαπίστευση απ' τον Ε.ΣΥ.Δ κατά ISO 17025.

ISO 17025

Δαβάκης Analysis

Βασικές Υπηρεσίες


  • Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Μελέτες

  • Έρευνα & Ανάπτυξη

  • Σύγχρονο και Εξιδικευμένο Εργαστήριο Αναλύσεων

Συστήματα Ασφαλείας – Πιστοποιήσεις