Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗΣ ANALYSIS

Η Εταιρεία “ΔΑΒΑΚΗΣ ANALYSIS” δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα των τροφίμων και των ποτών.

     Η ανάλυση των προϊόντων παραγωγής της κάθε εταιρείας, αποτελεί προαπαιτούμενο των συστημάτων ασφαλείας που διέπουν την Ελλάδα και την Ε.Ε, που ως στόχο έχει την χημική και μικροβιολογική σταθερότητα όλων των τροφίμων και ποτών που θα φτάσουν στα χέρια των καταναλωτών.

     Η εταιρεία μας ασχολείται και με την ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας ISO 22000, δίνοντας τα απαραίτητα αρχεία στις εταιρείες και λειτουργώντας συμβουλευτικά σε κάθε ειδική περίσταση παραγωγικής διαδικασίας.

     Οι παντός τύπου βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, ζωοτροφών, εταιρειών μαζικής εστίασης, είναι αυτοί στους οποίους στοχέυει η “ΔΑΒΑΚΗΣ ANALYSIS” αφενός για τις αναλύσεις των προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας αυτών, αφετέρου για την μελέτη και διεργασία των συστημάτων ασφάλειας.

     Οι διαθρεπτικές αναλύσεις (ετικέτα) των συσκευασμένων τροφίμων και ποτών, ειναι μια συμαντική εργασία που επίσης αναλαμβάνει η “ΔΑΒΑΚΗΣ ANALYSIS” για λογαριασμό των πελατών της. Οι αναλύσεις επίσης στο προστατευόμενο με ονομασία προέλευσης εποχιακό φρούτο του νομού μας (Κορινθιακή Σταφίδα), αλλά και στο απλό επιτραπέζιο σταφύλι, αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα της εταιρείας μας.