Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις Κρασιού

Σήμερα, η τέχνη της παρασκευής του κρασιού αποτελεί έναν ξεχωριστό κλάδο της επιστήμης. Η Οινολογία συνενώνει ένα ευρύ σύνολο γνώσεων γύρω από την παρασκευή του οίνου. H άριστη ποιότητα του κρασιού καθορίζεται από την παρακολούθηση και επίβλεψη της οινοποίησης από έναν άρτια καταρτισμένο επιστήμονα οινολόγο.

Το πλέον σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μας προσφέρει συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη σε Οινοποιία και Οινοπαραγωγούς.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Κατευθύνουμε τον παραγωγό στην σωστή επιλογή ποικιλιών και κατάλληλου εδάφους.

  • Επιβλέπουμε τη διαδικασία της λευκής και ερυθράς οινοποίησης.

  • Επιλέγονται οι κατάλληλες οινολογικές ουσίες, ζύμες και σταθεροποιητές.

  • Παρέχουμε επιστημονική υποστήριξη στην παλαίωση οίνου και στην εμφιάλωση.