Αναλύσεις Τροφίμων και Ζωοτροφών

Σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς καθίσταται δεδομένος ο τακτικός έλεγχος ποιότητας των προϊόντων όλων των παραγωγικών μονάδων καθώς και η σωστή αναγραφή των διαθρεπτικών στοιχείων του εκάστοτε προϊόντος.

 • Μικροβιολογικές αναλύσεις

 • Διαθρεπτική επισήμανση

 • Μέταλλα – Ιχνοστοιχεία

 • Πρόσθετα τροφίμων – Συντηρητικά

 • Μυκοτοξίνες

 • Φυτοφάρμακα

 • Αλλεργιογόνα

 • Επιμολυντές

 • Μελέτη ομοιογένειας

 • Εκτίμηση χρόνου διάρκειας ζωής

 • Οργανοληπτική εξέταση