Εδαφολογικές Αναλύσεις

.

Πριν την σπορά είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καλλιεργητής την κατάσταση του εδάφους και το σημαντικότερο είναι να προταθεί στον καλλιεργητή η κατάλληλη μορφή και ποσότητα λιπάσματος, κάτι που παρέχει το εργαστήριο μας διαθέτοντας τις κατάλληλες γνώσεις και τεχνολογίες.

  • Πλήρης εδαφολογική ανάλυση

  • Πλήρης φυλλοδιαγνωστική ανάλυση

  • Αναλύσεις λιπασμάτων

  • Έλεγχος ομοιογένειας λιπασμάτων

  • Συμβουλευτική πρόταση λίπανσης