Αναλύσεις Νερού

Tο εργαστήριο μας μέσα από την τεχνολογική αρτιότητα σε μηχανήματα, όργανα και μεθόδους και την ακρίβεια και αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ελέγχει την ποιότητα των νερών και την κατηγοριοποίησή τους σε σχέση με την περιεκτικότητα σε άλατα ή σε βαρέα μέταλλα ή σε μικροοργανισμούς.

Ελέγχουμε:

    • Πόσιμο νερό – χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.

    • Νερό για πότισμα – χημικές αναλύσεις και ιχνοστοιχεία.

    • Νερό για παρασκευή σκυροδέματος.

    • Νερό γεωτρήσεων και πηγαδιών – έλεγχος ποιότητας & καταλληλότητας για άρδευση,

     οικιακή χρήση και πλήρωση πισίνας.

    • Νερό διαρροής για την πιστοποίηση προέλευσης του.

    • Θαλασσινό νερό – Γαλάζιες σημαίες, μικροβιολογικοί έλεγχοι και έλεγχοι για ρύπανση.

    • Νερό πισίνας – χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος καταλληλότητας για κολύμβηση.

    • Εμφιαλωμένο νερό – Μικροβιολογικός έλεγχος, TOC.

    • Νερά ειδικών χρήσεων που πρόκειται να επεξεργαστούν με αντίστροφη όσμωση R.O